STARTSIDA
Uppåt
AMAZONEN
SPONSORER
LÄNKAR
ANDRA BILAR
FORMULA STUDENT
FILMER
OM MIG
DIV ANNAT

2002 var det samma gäng som året före. Inga utsvävningar på resan det året