STARTSIDA
Uppåt
AMAZONEN
SPONSORER
LÄNKAR
ANDRA BILAR
FORMULA STUDENT
FILMER
OM MIG
DIV ANNAT

Resan går att skriva en del om. Men bilen gick utan problem hela vägen. Den väckte en viss uppmärksamhet också.