STARTSIDA
Uppåt
SPONSORER
LE MANS
LÄNKAR
ANDRA BILAR
FORMULA STUDENT
FILMER
OM MIG
DIV ANNAT

Inte så många bilder från -97. Hade problem med hydraulsystemet och 16 V motorn. Hade inte kollat diametern på kolvarna. Visade sig att den var för liten. Visade sig efter att jag skrotat en pump p.g.a. att jag inte tänkt på att den var driven av kamaxeln på Citroën. Kamaxel=halva motorvarvet. Tryckregulatorn jobbar mellan 175 och 145 bar. Bilen lyfte sig vid 160 bar när de klena kolvarna. När pumpen gick sönder fick jag i metallspån i regulatorn så den gav 175 hela tiden. Då var bilen väldigt snabb. Hade nog kunnat få den att hoppa.

Motor problemet bestod bl.a. i att jag fick fel tempgivare till sprutet så det trodde det var 273,15 grader kallt. Gick åt  5 liter soppa bara den startade. Sprängde en ljuddämpare bl.a.