STARTSIDA
Uppåt
SPONSORER
LE MANS
LÄNKAR
ANDRA BILAR
FORMULA STUDENT
FILMER
OM MIG
DIV ANNAT

2005 och 2006 körde jag mest med bilen. Jag var på Åland -05. 2006 fick bilen sin första Best in Show på Street Car Festival i Stockholm.

Hade inga större problem. Den hade lite problem med att ladda fullt men det visade sig att den klarade inte att tända vid 1,3bars laddtryck med fördelare. Löste det med att sätta dit en tändspole per cylinder i stället.